BAP Sözlüğü

Marka Pratikleri -MPP / Brand Action – BAP:  YLP’nin III.Döneminde, action learning yaklaşımına uygun biçimde, ilgili markanın challenge ya da sorunları üzerinden, marka datasını irdeleyerek, marka yöneticileriyle tartışmalar yaparak yürütülecek grup projeleri. Her BAP grubunda azami 6 öğrenci yer alacak. Mezun olmak için her ay bir BAP olmak üzere, toplamda 3 BAP ve 6 kredilik ders yükünün tamamlanması gerekecek. Öğrenciler yerleşik marka, KOBİ veya B2B ve kar amacı gütmeyen BAP markaların uygulamasını yapacaklardır.

BAP Takımı / BAP Lead: Bir BAP Lideri ve azami 6 öğrenciden oluşan takıma verilen ad. BAP Lideri sektörün önde gelen, marka uygulaması içindeki isimlerinden seçilecek. BAP Lideri öğrencilerin pazarlama problemini deşifre etmeleri ve çözüm aramaları sürecine rehberlik edecek, bireysel ve takım olmak üzere, iki ayrı düzlemde notlamayı gerçekleştirecek.

Mentor: Her BAP Takımı bir mentor ile çalışacak. Mentorlar sektörün duayen isimleri, yenilikçi liderleri arasından seçilecek. Mentorlar BAP Takımının çözümlemelerini eleştirel bakış açısıyla değerlendirecek.

Pratik Ortağı – PO / Practice Partner –PP: Marka Pratiği: YLP ve Platformdaki diğer uygulamalara bakış açısı, örnek uygulamaları, vakaları ve tepe yönetiminin katkılarıyla bütünsel içerik desteği sağlayan kuruluş. Türkçe adıyla içerik ortağı.

Pratik Markası – PM / Practice Brand – PB: Marka Pratiği: YLP derslerine bootcamp, workshop veya vaka olarak dahil olan marka.

Bootcamp / Marka Pratiği: YLP’nin I. ve II. Döneminde yer alan derslere bazı markalar 6-8 saatlik katkılar ile dahil olacak. Bu, konuk katılımı ya da seminerlerden öte, dersin yapısıyla bütünleştirilen müdahaleler şeklinde gerçekleşecek.

Workshop / Marka Pratiği: YLP’nin I. ve II. Döneminde yer alan derslere bazı markalar 4-6 saatlik katkılar ile dahil olacak. Bu, konuk katılımı ya da seminerlerden öte, dersin yapısıyla bütünleştirilen uygulamalı çalışmalar şeklinde gerçekleşecek.