Gerekli Belgeler

Web üzerinden yapılan başvurunun yanı sıra başvuru sürecinin başlatılması için aşağıdaki belgeler de gerekmektedir:

 • Online Başvuru formu çıktısı
 • Lisans diplomasının fotokopisi 
 • Mezun olunan üniversitenin Öğrenci İşleri’nden onaylı, mühürlü ve kapalı zarf içinde not belgeleri /transcript (Yüksek Lisans için GPA’in 2.50 – 4.00 arasında olması tercih edilir.) 
 • Programa başvuru amacını anlatan mektup 
 • Çalışmakta olduğu işyerinden MPYL programına katılımını onaylayan mektup (opsiyonel) 
 • İki adet referans mektubu 
 • İki adet vesikalık fotoğraf 
 • İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi: Geçerli KPDS, YDS, e-YDS ve ÜDS (60) puanları veya Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda (ELAE) başarılı olmak* 


Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda Lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler. Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

İngilizce yeterliliği olmayan adayların, ELAE sınavının okuma - anlama (reading-comprehension) ağırlıklı Stage 1'ine katılmaları gerekmektedir. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) değerlemesine göre B1 notu çerçevesinde bir başarı sağlanmasını beklemekteyiz. 

* KPDS, ÜDS, YDS ve e-YDS 5 yıl süre ile geçerlidir.

Başvuru Yapmak İçin

 • On-line başvuru oluşturmadan önce bu belgeyi dikkatle okuyunuz. 
 • Adaylar, başvuru belgelerini on-line sisteme yükler ve Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edebilir ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler. 
 • Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir. 
 • Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir. 
 • Detaylı başvuru koşullarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
  http://www.sabanciuniv.edu/tr/marka-pratigi-lisans-programi-basvuru-kosullari  


Önemli Uyarı! Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; KPDS, YDS, e-YDS ve ÜDS veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin orijinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Ancak, kabul edilmeniz durumunda, üniversiteye kayıt sırasında belgelerin orijinalleri istenecektir.