Haber ve Etkinlikler

 • Marka Pratiği III. Dönem öğrencileri,  Sabancı Üniversitesi kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katılarak, diplomalarını aldılar.

      

 • Marka Pratiği öğrencileri 7-8 Haziran tarihlerinde düzenlenen MediaSummit'e katıldı.

          

 • 5 Mayıs 2014 Pazartesi günü, “Pazarlamanın Yeni Gözdesi Orta Sınıflar” konferansı Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlendi.

Etkinlikte İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Sandıkcı bir konferans verdi. Özlem Sandıkcı konuşmasına orta sınıfı anlamanın büyüme ve sürdürülebilir ekonomi için önemine vurgu yaparak başladı. Rakamların ötesinde orta sınıf ile ilgili bilgilerin kısıtlı olduğuna dikkat çeken Özlem Sandıkcı, neo-liberal dönüşümün yeni bir orta sınıf yarattığını ifade etti. Bu yeni orta sınıfı tanımlayan üç ana sosyo-ideolojik duyarlılığın - proje bireyler, ortalama bireysellik, kuşkulu kozmopolitan - olduğunu ve bu duyarlılıkların tüketim davranışlarını şekillendirdiğini belirtti. Sandıkcı, sosyo-ideolojik duyarlılıkların, formüllü yaratıcılık olarak tanımlanabilecek, yeni bir tüketim biçimini ortaya çıkardığını anlattı.

Konferansın ardından yapılan panelin moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen üstlendi. Panele; Procter&Gamble’dan Oya Canbaş, IPSOS’tan Vural Çakır ve Boyner Holding’den Tülay İdil konuşmacı olarak katıldılar. Katılımcılar firmaların orta sınıf ile ilgili uygulamalarını aktardılar. Panelistlerden Vural Çakır, orta sınıfın güvensizliğine dikkat çekti. Cüneyt Evirgen de sektöründe marka olmadan dünyada marka olmaya çalışmanın zorluğuna vurgu yaptı.

        


 • Marka Pratikleri Platformu Açılış Konferansı Minerva Palas, Karaköy, 07.03.2014

Marka Pratikleri Platformu Açılış Konferansında 
Küresel Doğan Şirketler Tartışıldı

(7 Mart 2014 - İstanbul) Sabancı Üniversitesi ve Reklamcılık Vakfı işbirliği ile kurulan Marka Pratikleri Platformu açılış konferansı yapıldı. Marka Pratikleri Platformunun kurucularını temsilen Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Ülengin, “Bir ülkedeki teknoloji ve inovasyonun yansıması markadır. Global rekabetin arttığı ortamda markalaşmak giderek önem kazanmaktadır. Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında dünyanın en büyük ekonomileri arasına girebilmek, güçlü ve global markalar yaratabilmek vardır. Yenilikçilik ve girişimcilik konusunda başı çeken, öncü rolü üstlenen bir üniversite olarak Sabancı Üniversitesi’nde; ülkemizde marka ekonomisinin gelişimi için yoğun bir çalışma sürecine girdik“ dedi.

 

Sonrasında söz alan Reklamcılık Vakfı Başkanı Haluk Sicimoğlu Marka  Pratikleri Platformu misyonunu özetledi, “Özgün markalarımızı çoğaltmak, marka ekonomisinde yer alacak nitelikli insan kaynağını desteklemek amacıyla Sabancı Üniversitesi ve Reklamcılık Vakfı olarak güçlerimizi birleştirerek Marka Pratikleri Platformunu kurduk” dedi. 

 

Konferansta Prof. Dr. Tamer Çavuşgil,* “Küresel Doğan İşletmeler” isimli sunuşunda, küresel doğan işletmelerin ülkelerin milli ekonomilerinde önemini artırmakta olduğuna, Türkiye’de ve dünyada yaygın şekilde görüldüklerine değindi. Küresel doğan işletmelerin; kuruluştan itibaren kararlı bir biçimde dış pazarlara yönelik ürün/hizmet farklılığına sahip olan genç, girişimci, vizyon sahibi ve yenilikçi yapıda olduklarını belirtti. Prof. Dr. Tamer Çavuşgil , küresel doğan şirketlerin niteliklerine ilişkin önerilerini aktardıktan sonra, geleceğin teknolojilerinin ekonomi üzerindeki olası etkilerini aktardı. Prof.Dr.Tamer Çavuşgil sunumu için lütfen tıklayınız

Konferans’tan sonra gerçekleştirilen panele, Marka Pratikleri Platformu’nu temsilen stratejik ortaklar ; P&G Marka Operasyonları Direktörü Oya Canbaş, Hürriyet Ekonomi Şefi Sefer Levent, Brand Finance Türkiye Temsilcisi Muhterem İlgüner ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen katıldı. Panelde marka ekonomisi olgusu, yerel-küresel denklemi, Marka Pratikleri Platformu’nun önemi tartışıldı. Platform, gerçekleştireceği etkinliklerle hükümet-bürokrasi, ticari işletmeler, KOBİ’ler, yerel yönetimler, akademik çevreler nezdinde marka ekonomisinin önemi vurgulamayı amaçlıyor.

 

Konferans sonunda Prof. Dr. S.Tamer Çavuşgil’in Türkçe’ye çevrilen kitabı “Türkiye’de Küresel Doğan İşletmeler” katılımcılara dağıtıldı. 

* Prof. Dr. S. Tamer Çavuşgil:  Georgia State Universtiy Fuller E. Callaway Professorial Chair öğretim üyesi, Center for International Business Education and Research (CIBER) Direktörü. Tamer Çavuşgil, Leeds University Business School’da da misafir öğretim üyesidir. Firmaların uluslararasılaşması, küresel strateji, gelişen pazarlar ve sınırlar ötesi ticarette satıcı-alıcı ilişkileri üzerine çalışan Çavuşgil son zamanlarda hızlı değişen ekonomilerde orta sınıfın dönüşümünü araştırıyor. Çavuşgil,  2014 yılında, Journal of International Business Studies tarafından, on yılda bir verilen ve yayınlandığı yıl en çok atıf alan makaleye verilen JIBS Decade Award ödülünü almıştır. 
 

 • Marka Pratikleri Platformu imza töreni Minerva Palas, Karaköy, 27 Kasım 2013                              

 

                                           

 • Marka Pratikleri Yüksek Lisans programı BloombergHT'de REKLAMARKASI'na konuk oldu.
http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-15916996.flv

 

 • Marka Pratikleri Yüksek Lisans programı Marketing Türkiye Ocak 2014 sayısında haber haline geldi.