Hakkımızda

 Sabancı Üniversitesi, Tuzla

 

Reklamcılık Vakfı, Nişantaşı

MARKA PRATİKLERİ PLATFORMU

Sabancı Üniversitesi ve Reklamcılık Vakfı olarak, Marka Pratikleri Platformu ile marka ekonomisinin gelişiminde itici güç olacak insan kaynağını bulmak, desteklemek ve geliştirmek için görev üstleniyoruz. Alanın gelişimi için tüm paydaşlarla birlikte, tüm gücümüzle çalışacağız, akademik ve mesleki faaliyetlerde bulunacağız.

Neden böyle bir platform ve neden şimdi sorularını yanıtlarsak, 

“ İtalya Türkiye’ye kıyasla % 41 oranında daha az ürün ihraç ederken, Türkiye’den 5 kat daha fazla katma değer elde ediyor. Türkiye 1 üretip, 1 katma değer elde ederken, İspanya 6, İtalya 11 kat katma değer elde etmekte.” *

Bir başka örnekle, 2013’te İtalya’nın en değerli 10 markasının toplam marka değeri 60.392 milyon USD. Aynı dönemde Türkiye’nin en değerli 10 markası ise sadece 16.673 milyon USD. **

“Dünyanın İlk 20 Ekonomisi” sıralamasında*** 15. olan Güney Kore’ye ait Samsung markası, 2012 yılında toplam 242 milyar USD ihracat gerçekleştirdi. Bu Türkiye'nin tüm ihracatının % 59.2 daha fazlası. ****

Ülkemizde on yıllardır süregelen üretim/dışsatıma dayalı ekonomik büyüme modeli yavaş da olsa yerini katma değer odaklı marka ekonomisi’ ne bırakırken, hızlı tüketim alanında başlayan markalaşma tüm sektörlerde yaygınlaşıyor, nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç artıyor.  

Ülkemizde markalaşmaya dair rakamlar bugün pek ümit verici olmasa da, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2023 hedefleri olarak açıkladığı, 500 milyar USD ihracat ve 1 milyon adet tescilli marka hedefi umut verici. Ekonomide bir sıçrama yapabilmek için gereken bakış açısı bizce bu.

Marka ekonomisinin gelişiminde üniversite-sanayi işbirliğine büyük rol düştüğüne inanıyoruz. Marka Pratikleri Platformu olarak markalaşmanın devlet eliyle desteklenen bir büyüme politikasına dönüşmesi için üzerimize düşenleri yapacağız. Yayınlar, araştırmalar, konferanslar, yüksek lisans ve sertifika programlarıyla canlı, üretken bir marka ortamı oluşması için çaba harcayacağız.

*Ekonomist Dr. Can Gürlesel, Birleşik Markalar Derneği, “Marka Ekonomi Raporu” 
** Brand Finance 2013 raporları. http://brandirectory.com/league_tables/table/italy-50-2013;  http://www.brandfinance.com/images/upload/brand_finance_turkey_100_2013.pdf
***IMF Veri Tabanı, Cari Fiyatlarla GSYH

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

1999 yılında Türkiye’deki ilk “bölümsüz üniversite” olarak öğretime başlayan Sabancı Üniversitesi, öğrencilere okumak istedikleri program tercihini ikinci sınıfın sonunda yapma olanağı sağlıyor.

2000 yılından bugüne kadar, 5574'ü lisans ve 2835'i lisansüstü olmak üzere toplam 8049 mezunu bulunan Sabancı Üniversitesi’nin bugüne kadar verdiği mezunların %74’ü iş hayatına geçmişken, %20’si ise eğitimlerini lisansüstü düzeyde sürdürmeyi tercih etti.

Değişim programları kapsamında giden ve gelen değişim öğrencisi oranında Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Sabancı Üniversitesi'nin, 25'i Avrupa  ülkesinden 138 üniversite ve tüm dünyada 36 ülkeden 162 üniversite ile değişim anlaşması bulunuyor.

Sabancı Üniversitesi, ilki Türkiye'de 2012 yılında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Üniversitelerarası Yenilikçilik ve Girişimcilik Endeksi”nde birinci oldu. Aynı başarıyı 2015 ve 2016 yılında da tekrarladı. Listedeki liderliğini 2012 yılından bu yana korumaktadır. 2015 yılı Times Higher Education'a göre Dünya 50 yaş altı ilk 100 üniversite sıralamasının 13.sü, aynı sıralamada Türkiye 1.si olmuştur. Sabancı Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik konusunda dünya liderlerini ağırlayarak, Birleşmiş Milletler Global Compact anlaşmasını imzalayan ilk üniversite olmuştur. Sabancı Üniversitesi, MBA ve Executive MBA programlarının FT listelerinde yer alır ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin Sorumlu Yönetim Bilimleri Eğitimi İlkeleri (Principles for Responsible Management Education-PRME) imzacısıdır.

Sabancı Üniversitesi diploma programlarının yanısıra bünyesinde bulunan Yönetici Geliştirme Birimi (Executive Development Unit-EDU) ile şirketlerin insan kaynağı kapasitelerinin geliştirmeye dönük profesyonel programlar sunarak, akademik bilginin iş pratiğe ile birleştirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Sabancı Üniversitesi hakkında daha fazla bilgi için: www.sabanciuniv.edu

REKLAMCILIK VAKFI

Reklamcılık Vakfı 1998 yılında kuruldu. Kuruluş senedinde Vakfın amacı, "Reklamcılık bilincini, reklamcılıkla ilgili genel ve mesleki etik ve kalite kurallarını oluşturmak ve benimsetmek, reklamcılığın düşünce, ifade ve iletişim özgürlüğünün bir unsuru olarak ülke ekonomisi içindeki önemi, toplumsal işlevi konusunda kamuouyu yaratmak, bu konularda özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda politika oluşumuna katkıda bulunmak,(...) reklam konusunda araştırma, öğretim, bilgilendirme ve reklamcılık eğitimi hizmetlerini gerçekleştirmek veya mevcut çalışmalara katkılarda bulunmak (...)tır." biçiminde tanımlanıyor.

Ekonomik gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda hareket eden Reklamcılık Vakfı, pazarlama-iletişim sektöründe bilgi ve deneyim paylaşımı, sektör–akademya işbirliği, insan kaynağının sürekli gelişimi; özetle kalitatif büyümeye yönelik projeler yürütüyor.

Reklamcılık Vakfı’nın imza attığı önemli çalışmalardan biri Türk Markaları (TM) kitap dizisi. Türkiye’de doğmuş, güçlenmiş öncü markaların başarılı yönetim süreçlerini kayıt altına alan, iyi örnekleri paylaşan, eğitsel bir bellek çalışması denilebilecek kitabın dört cildinde, toplam  41 Türk markasının öyküleri yer alıyor.

Reklamcılık Vakfı’nın kuruluşundan bugüne dek yürüttüğü eğitim çalışmaları:

AdSchool İstanbul / Bilgi Üniversitesi ortaklığı / Yüksek Lisans Programı /450 öğrenci
STEP / Sektör içi Eğitim / Sertifika / 10.000’i aşkın katılım
Çaylak Kampı / Başlangıç Seviyesi Yazokulu / 840 öğrenci
European Advertising Certificate / Avrupa Reklam Sertifikası
Reklamcılık Vakfı Yayınları / Mesleki telif ve çeviri eserler
MediaSummit / Türkiye'nin ilk planlama ve satınalma etkinliğidir.  

Pazarlama iletişim sektörüne yönelik staj programlarını yürüten ve iş olanaklarını duyuran Reklamcılık Vakfı sitesi ayda ortalama 13.000 kez ziyaret ediliyor.

Reklamcılık Vakfı hakkında daha fazla bilgi için: www.rv.org.tr