Pratiğe Dayalı Paylaşım Sistemi

Marka yönetimi, yüksek adaptasyon becerileri gerektiren, zorlayıcı rekabet koşullarında bile çalışma esnekliği gerektiren bir iş koludur. Öğrencilerimizi, "rekabet avantajı sağlama ve koruma" oyununa daha iyi hazırlamak için, gerçek sorunlarla karşılaştıklarında detaylı analiz yapabilmelerini, ekip çalışması ortamında etkin iletişim kurabilmelerini ve sonuç alabilmelerini sağlayan bir bilgi ve beceri seti ile donatıyoruz. Tüm bunları liderler ve mentorların katkı ve desteği ile oluşturuyoruz. Marka Pratikleri veya MPP, öğrencilere işbaşı tecrübesi ve gerçek markaların dünyasında eylem yoluyla öğrenme = action learning fırsatı sunar. MPP şirketleri veya paydaşları, MPP süreci içinde çeşitli yönetim seviyeleriyle katılacak uzmanlıklarını sunacaktır.

 

 

Pratiğe Dayalı Paylaşım Sistemi ile katılımcılar:

  • Gerçek hayat zorluklarını deneyimleyerek, marka yönetimi uygulamasında daha derinlemesine bilgi sahibi olacak,
  • Mentor görüşmeleriyle pazarlamaya içgörüye dayalı bir yaklaşım geliştirecek,
  • Öğrenme sürecine aktif bir biçimde katılarak, uygulayarak öğrenme olanağı bulacak,
  • Marka yönetiminin çeşitli sektörlerde ve disiplinlerdeki değişen görev ve sorumluluklarını daha iyi kavrayacaklardır.

Marka Pratiği YLP özgün bir yapıya sahiptir. Programın yaz döneminde öğrenciler her ay bir marka seçerek, markanın vereceği brief üzerinde çalışarak Brand Action Project, kısa adıyla BAP, dersini tamamlayacaktır. 

Brand Action Project (BAP): Her bir BAP, yaklaşık bir ay sürmektedir ve (2) kredili bir derse eşdeğerdir. Yerleşik marka, B2B veya KOBİ markası ve kar amacı gütmeyen marka uygulamaları yapılacaktır.

BAP Takımı: En fazla 6 Marka Pratiği YLP öğrencisinden oluşan bir ekip, başvuru sırası esasıyla oluşturulacaktır. Cinsiyet/sektör/deneyim gözetilerek farklı ve çoğulcu yapıda ekipler oluşturulması önerilir.

BAP Koordinatörü: Koordinatör, hem markayı hem de öğrenci hazırlıklarını denetleyecek, kolaylaştırıcı görev üstlenecektir. Şirketler tarafından verilen BAP projesi dosyalarının, amaçlara uygun olmasını sağlayacaktır. Koordinatör, öğrencileri, ilgili literatür ve her türlü kaynağa yönlendirerek, BAP ile ilgili akademik içeriği öğrenmelerine destek sağlayacaktır. Koordinatör, BAP ekibi zaman çizelgelerini, marka yöneticileri, BAP liderleri ve mentorları ile toplantıları ayarlayacaktır.

BAP Lideri: Öğrenci takımlarının tartışma / araştırma / raporlama sürecini tasarlamalarına destek sağlayacak, kaynak ve yöntem önerilerinde bulunacaktır. Her hafta öğrenciler ile bir araya gelerek, gerekli marka yönetim sürecinin takip edilmesini sağlar ve gerekli sunumlar ve revizyonları ister. 

BAP Mentoru: BAP öğrencilerine içgörü ve tavsiye verecek olan, marka yönetimi ve/veya araştırma yönetimi alanında deneyimli bir yöneticidir. Her bir BAP projesine farklı bir mentor atanacaktır. Mentorların ayırdığı zaman, yazılı briefi vermek ve sunumu dinleyerek notlamaktan oluşan bir çerçevededir.