Program Çıktıları

Marka yöneticileri istihdam edecekleri genç profesyonellerin yaratıcı ve stratejik donanıma, uygulama bilgisine sahip yöneticiler olmasını bekliyor. Marka Pratiği Yüksek Lisans Programı (tezsiz) bu yaklaşımdaki sektörler ve markalar ile birlikte tasarlandı.

1. Program yüksek lisans öğrencilerinin kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini birleştirerek marka yönetiminde karşılaşacakları sorunları çözme kapasitelerini oluşturacak.
2. Pazar araştırmalarını, mevcut araçları tanımak programın önemli çıktılarından biri olacak. Türkiye, ülkede yaşanan değişim, yaşam biçimleri ve tüketim alışkanlıkları üzerinden okunacak.
3. Tüketici içgörüsü geliştirmek programın ana çıktılarından biri olacak. Program yüksek lisans öğrencilerini pazarlamanın öncüleri, liderleriyle buluşturacak, marka yönetimini bilimden öte, bir sanat olarak icra edebilmeyi öğretecek.
4. Program pazarlama alanındaki güncel konuları, dijital dönüşüm başta olmak üzere tartışma olanağını sağlayacak.

Yönetici adaylarının gelişiminde en etkili öğrenme yöntemi olarak kabul edilen eylem odaklı öğrenme (action learning) Marka Pratiği Yüksek Lisans Programı’nın temel yaklaşımını oluşturuyor.