Program Hakkında

Yüksek Lisans Programı Hakkında

Marka Pratiği Yüksek Lisans Programı iki döneme yayılan ders ve projelerle marka yönetimi bilgi ve beceri setini geliştirmeyi hedefler. İlk iki dönem derslerden oluşur, dersler denklik (equivalance) bakımından gerekli başlıkları içerirken, action brand=program markaları adını verdiğimiz markalar, dersin tasarımından itibaren sürece katılır. İçerikle bütünleşir.

Marka Pratiği Yüksek Lisans Programı tezsizdir. 2 dönem olmak üzere, toplam 12 ayda tamamlanmaktadır. Program dili Türkçe’dir. Ancak kitap, okuma materyalleri ve bazı simülasyon derslerindeki yazılımlar ile vakaların İngilizce olması sebebiyle, belirli bir düzeyde İngilizce bilgisi gerekmektedir. Katılımcıların YÖK onaylı İngilizce yeterlik sınavları ile bu durumu belgelemeleri veya Sabancı Üniversitesi ELAE Dil Sınavında geçer not almaları gerekmektedir. Başvuru koşulları için tıklayınız.>

İngilizce yeterliliği olmayan adayların, ELAE sınavının okuma-anlama (reading-comprehension) ağırlıklı Stage 1'ine katılmalarını öneririz. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) değerlemesine göre B1 notu çerçevesinde bir başarı sağlanmasını beklemekteyiz. 

Ayrıca, adayların programa kabulü sonrasında İngilizce ders materyallerini core materials anlamada zorluk çeken öğrencilerimiz için, haftada bir saat İngilizce ders materyallerinin çözümlenmesi dersine katılmalarını tavsiye etmekteyiz.