Başvuru Koşulları

Marka Pratiği Yüksek Lisans Programı’na başvuracak adayların lisans eğitimlerini tamamlamış ve mezuniyetleri sonrasında tercihen en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmaları beklenmektedir.

Başvurular online olarak “Başvuru” sayfasında yapılmaktadır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, mülakata davet edilmektedir.

Mülakat sonrasında başarılı olan adayların İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi yok ise, Sabancı Üniversite’si tarafından yapılacak ELAE sınavında başarılı olmaları durumunda programa kabul edileceklerdir.

Marka Pratiği Yüksek Lisans programımızda ALES ve eşdeğer sınav sonuç belgeleri şartı aranmamaktadır